Icelandic lecturers abroad


Uppsala:

  • Veturliði Óskarsson, Institutionen för nordiska språk, Språkvetenskapligt centrum (SVC), Uppsala University, Thunbergsvägen 3 L.
    Mail: Box 527, SE-751 20, Uppsala, Sweden.
    Phone: +46 18-471 1271 (institute), +46 18-471 1280 (direct).
    Fax: +46 18-471 1272.
    E-mail
  • Homepage