Icelandic lecturers abroad


Gothenburg:

  • Anna Helga Hannesdóttir, Institutionen för svenska språket, Avdelingen för nordiska språk, Göteborg University, Renströmsgatan 6, Box 200, SE-405 30 Göteborg, Sweden.
    Phone: +46 31-773 1000 (institute), +46 31-786 4466 (direct).
    Fax: +46 31-786 4630.
    E-mail