Þema / Theme Orð og tunga 16 - kápa
Málstöðlun: Tilurð, viðhald og endurnýjun staðalmálsins /
Language Standardization: The origin, maintenance and renewal of the standard language

 

Efnisyfirlit / Contents
Formáli ritstjóra (Ásta Svavarsdóttir) / Editors foreword

Þemagreinar / Thematic articles

  • Heimir Freyr van der Feest Viðarsson: Þáttur málstöðlunar í afstöðu sagnar til neitunar í 19. aldar íslensku ― „málsgreinir, sem mjer fannst eitthvert danskt óbragð að“ (útdráttur/abstract)
  • Magnus Breder Birkenes & Jürg Fleischer: Intetkjønn med referanse til personer. To ulike normeringstradisjoner i nynorsk og tysk (útdráttur/abstract)
  • Stephan Elspaß & Konstantin Niehaus: The standardization of a modern pluriareal language. Concepts and corpus designs for German and beyond (útdráttur/abstract)
  • Vanessa Isenmann: Insight into computer-mediated communication as a new variety of written Icelandic (útdráttur/abstract)

Aðrar greinar / Other articles

Ritfregnir /  Book notices

Ráðstefnur  / Conference news

Til baka
 

Orð og tunga 16