Juridisk sprog i Norden (foreløbigt program)

Nordisk konference om klarsprog 11.-12. oktober 2011

Mandag 10. okt.
Ankomst.

Tisdag 11. okt.

9.00-9.15 Velkommen

9.15-10.00
Hjördís Hákonardóttir
Juridisk sprog og retfærdighed

10.00-10.30
Sigurd Heuman
För vem skriver domstolen sina domar?

10.30-11.00 Kaffe

11.00-11.30
Barbro Ehrenberg-Sundin
Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked

11.30-12.00
Inger Riis-Johannessen
Språket i regelverk - hva er god jus og hva er bare dårlig norsk?

12.00-13.30 Lunsj

13.30-14.00
Åsa Wengelin
Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?

14.00-14.45
Postersesjon
Ragnhild Samuelsberg

Lovspråk er som å lese dikt! Om klarspråk i maktens korridorer.
Stina Malmberg
Vad är ålderdomligt i författningsspråket?
Vesa Heikkinen
Begripligt författningsspråk - Kan svåra forskningsfrågor bidra till lätta praktiska lösningar?
Aino Piehl
Finska eller engelska? Så väljer finska tjänstemän vid EU-förhandlingar.

14-45-15.15
Anne Kjærgaard
Sådan skriver vi i Danmarks Domstole - måske!? - en effektanalyse af et sprogpolitisk projekt.

15.15-15.45 Kaffe

15.45-16.15
Ann Blückert
Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen. Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter

 16.15-16.45
Ronald L. Craig
Faget ”Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på juridiske fakulteter i USA

Onsdag 12. okt.

9.15-10.00
Ingalill Lindblom
Om juridiskt språk och flerspråkighet – om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningar

10.00-10.30
Ellen Katrine Hætta
Samisk språk i norsk rett.

10.30-11.00 Kaffe

11.00-11.30
Ann-Marie Malmsten
Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska.

11.30-12.00
Aino Piehl, Matti Räsänen, Salli Kankaanpää
Språkets roll i lagberedningen - En fallstudie.

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30
Pia Jarvad og Birgitte Agerholm
Skattevæsnets tekster i før og efter en sprogrevision i 1975 og i dag. Er der sket noget i de 35 år?

13.30-14.30
Sluttdiskusjon

15.00-18.30
Bussutflukt

20.00-
Middag

Torsdag 13. okt.
Avreise


Arrangører: Árni Magnússon-instituttet for islandske studier, NOSK, den nordiske klarsprogsgruppe.