Dagskrá

Lagamál á Norðurlöndum (Juridisk sprog i Norden)
Norræn ráðstefna um málskýrð
Hótel Plaza
11.–12. október 2011

Þriðjudagur 11. okt.

9.00–9.15 Velkomin

9.15–10.00
Hjördís Hákonardóttir
Juridisk sprog og retfærdighed

10.00–10.30
Sigurd Heuman
För vem skriver domstolen sina domar?

10.30–11.00 Kaffi

11.00–11.30
Barbro Ehrenberg-Sundin
Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked

11.30–12.00
Inger Riis-Johannessen
Språket i regelverk – hva er god jus og hva er bare dårlig norsk?

12.00–13.30 Hádegisverður

13.30–14.00
Åsa Wengelin
Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra?

14.00–14.45
Veggspjaldakynning
Ragnhild Samuelsberg

Lovspråk er som å lese dikt! Om klarspråk i maktens korridorer.
Stina Malmberg
Vad är ålderdomligt i författningsspråket?
Vesa Heikkinen
Begripligt författningsspråk - Kan svåra forskningsfrågor bidra till lätta praktiska lösningar?
Aino Piehl
Finska eller engelska? Så väljer finska tjänstemän vid EU-förhandlingar.

14-45–15.15
Anne Kjærgaard
Sådan skriver vi i Danmarks Domstole – måske!? – en effektanalyse af et sprogpolitisk projekt.

15.15–15.45 Kaffi

15.45–16.15
Ann Blückert
Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen. Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter

 16.15–16.45
Ronald L. Craig
Faget ”Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på juridiske fakulteter i USA

Miðvikudagur 12. okt.

9.15–10.00
Ingalill Lindblom
Om juridiskt språk och flerspråkighet – om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningar

10.00–10.30
Ellen Katrine Hætta
Samisk språk i norsk rett.

10.30–11.00 Kaffi

11.00–11.30
Ann-Marie Malmsten
Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska.

11.30–12.00
Aino Piehl, Salli Kankaanpää
Språkets roll i lagberedningen – En fallstudie.

12.00–13.00 Hádegisverður

13.00–13.30
Pia Jarvad og Birgitta Agerholm
Skattevæsnets tekster i før og efter en sprogrevision i 1975 og i dag. Er der sket noget i de 35 år?

13.30–14.30
Lokaumræður

15.00–18.30
Rútuferð til Þingvalla

20.00–
Hátíðarkvöldverður

 

Skipuleggjendur: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Stofnun um norrænt tungumálasamstarf (Nordisk sprogkoordination).