Præsentationer

Birgitte Agerholm: Det gode sprog i SKAT – om Skatteministeriets sprogpolitik (PDF-fil, 710k)

Ann Blückert: Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen. Om språknormer som förmedlas till juridikstudenter (PowerPoint-fil, 316k)

Ronald L. Craig: Faget "Legal Writing”s grensesprengende rolle i utvikling av skriveferdigheter på juridiske fakulteter i USA (PowerPoint-fil, 2195k)

Barbro Ehrenberg-Sundin: Hur domar bör skrivas – tre undersökningar ger besked (PowerPoint-fil, 212k)

Sigurd Heuman: För vem skriver domstolen sina domar? (PowerPoint-fil, 58k)

Hjördís Hákonardóttir: Juridisk sprog og retfærdighed (PowerPoint-fil, 5047k)

Ellen Katrine Hætta: Samisk språk i norsk rett (PowerPoint-fil med kommenter, 75k)

Anne Kjærgaard: Sådan skriver vi i Danmarks Domstole - måske!? - en effektanalyse af et sprogpolitisk projekt (PowerPoint-fil, 1477k)

Salli Kankaanpää, Aino Piehl, Matti Räsänen: Språkets roll i lagberedningen - En fallstudie (PowerPoint-fil, 427k)

Stina Malmberg: Vad är ålderdomligt i författningsspråket?(PowerPoint-fil, 297k)

Ann-Marie Malmsten: Juridiska och språkliga överväganden vid översättning av lagtext från finska till svenska (PowerPoint-fil, 188k)

Ingalill Lindblom: Om juridiskt språk och flerspråkighet – om de svårigheter som olika juridiska system och de många olika språken i EU innebär för översättningar (PowerPoint-fil, 237k)

Inger Riis-Johannessen: Språket i regelverk – hva er god jus og hva er bare dårlig norsk? (PDF-fil, 216k)

Ragnhild Samuelsberg: Klarspråk i maktens korridorer (PowerPoint-fil, 332 kb)

Åsa Wengelin: Att läsa olika typer av texter – finns det lätta och svåra? (PDF-fil, 5566k)